Pedodonti; süt dişlerinin tedavilerini içeren diş hekimliği dalıdır. Süt dişleri tamamlandıktan sonra her çocuğun diş hekimi kontrolüne götürülmesi gerekir. Çocukların dişleriyle sorun yaşamadan önce diş hekimi ile tanışmaları çok önemlidir. Önerilen ilk diş muayenesi zamanı 6 ay ile 1 yaş arasıdır. Muayene öncesinde çocuğunuza korkmaması veya acımayacağı yönünde telkinlerde bulunmanız bilinçaltında acı ve korku hissedeceği fikrini oluşturabileceği için yanlış olacaktır. Diş hekimi fobisi oluşmaması için ilk randevuda diş tedavisinin yapılmaması daha uygun olur.

Süt dişlerinin tedavisi, hem çocuk genel sağlığı hem de ileride çıkacak dişler açısından önem taşır. Bu nedenle süt dişlerine dolgu, ampütasyon, kanal tedavisi gibi gerekli tedavilerin yanı sıra koruyucu uygulamalar da yapılmalıdır.

Fissür Örtücü Uygulaması

Fissür örtücü, azı dişlerinin çiğneme yüzeylerini örten ve dişleri çürüğe karşı koruyan diş rengindeki akıcı kıvamlı bir dolgu maddesidir. Fissür örtücü, çok ince yapısı ile oluğun üzerini kapatıp o bölgenin mikrop, yemek artığı gibi dış etkenlerden korunmasına ve dolayısıyla bu bölge çürük başlamasına engel olmaktadır. Fissür örtücü, genellikle 6 yaşından itibaren çıkan kalıcı büyük azı dişlerine uygulanmaktadır.

Fluor Uygulaması

Fluor, dişlerin çürüğe karşı direncini arttıran bir maddedir. Dişlere kaşık ile fluor içeren jel uygulanması fluor etkisinin açığa çıkmasına neden olur. Fluor tabletlerinin kullanılmasının lokal uygulama kadar etkili olmadığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Fluor uygulaması, çürük riski yüksek bireylerde 4 ayda bir, ağız hijyeni iyi olan bireylerde ise 6 ayda bir yapılmaktadır.

Fluor uygulamasının amacı; çocukların özellikle başlangıç halindeki çürüklerinde diş minesinden kaybolan minerallerin tekrar kazanılması ve dişin mine tabakasının güçlenmesinin sağlanması ve çürük riskini azaltmak.

Fissür örtücü ve yüzeysel fluorun birlikte uygulanması, çürüğü engellemede en iyi sonucu verir.

Yer Tutucu

Süt dişlenme döneminde, eğer zamanından önce süt dişi çekimi yapılması gerekirse açılacak olan boşluğa yer tutucu denilen basit bir aygıt yerleştirilmektedir. Bu aygıtın görevi, ileride o bölgede çıkacak olan sürekli dişin yerini korumak ve ortodontik problem oluşmasını engellemektir.