Genel Anestezi

Genel anestezi, bilinç halinin ilaçlar yardımı ile ortadan kaldırıldığı ve tüm vücudun anestezi etkisinde olduğu yöntemidir. İleri derecede diş hekimi korkusu olan ve engelli (özellikle zihinsel engelli) hastalarımızın diş tedavileri sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir. Tıptaki son gelişmelerle birlikte, genel anestezinin yan etkileri de en aza indirgenmiştir ve ayrıca hasta, anestezi esnasında aldığı ilaçları vücudundan çok kısa bir süre içerisinde vücudundan atabilmektedir.

Diş tedavisinde genel anestezi kullanılmasının avantajı nedir?

Tüm işlemlerin tek seansta gerçekleşmesiyle aile ve çocuk, tedavi sürecinde yıpranmamış olur.

Küçük yaştaki çocukların kontrolsüz olarak yaptıkları ani hareketler sonucu oluşabilecek yaralanma riskleri ortadan kaldırılır.

Kontrollü çalışma sahası sayesinde tedavinin tüm aşamaları, özellikle iletişim güçlüğü olan küçük çocuklarda ideal ve hızlı bir şekilde tamamlanır.

Sedasyon

Diş hekimi fobisi olanlar için iyi bir çözüm önerisi olan sedasyon, sedatif ilaçlarla hastanın tüm reflekslerinin korunarak derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen uyku halidir. Anestezi uzmanı tarafından uygulanan yöntem esnasında hasta ile doktor arasındaki iletişim sürdürülebilir. Doktor, hastadan ağzını açmasını veya kapamasını istediğinde hasta bu talepleri kolaylıkla yerine getirebilir ve tek seansta birçok diş tedavi sorunsuz bir şekilde yapılabilir.

Bilinçli sedasyon, erişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da son derece güvenli bir şekilde uygulanmaktır ve bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Sedasyon; çocuklara oral (şurup), rektal (makattan), ve intranazal (burundan) yolla uygulanır. Yetişkinlere ise damar yoluyla uygulanmaktadır. Tüm süreç boyunca anestezi uzmanı hastayı yakından takip eder ve monitörize ile nabız ve tansiyonunu sürekli olarak gözlemler. Uygulama sonrasında sedasyon uygulanan kişi, “damar yolu açılması dahil” herhangi bir şey hatırlamaz.

Sedasyon uygulamasının amacı nedir?

Hasta açısından rahat ve güvenli bir ortam yaratarak korku hissini tamamen giderir ve anksiyeteyi ortadan kaldırır.

Ağrı eşiğini yükselterek ağrının hissedilmemesini sağlar.

Diş hekimi stresinin ortadan kaldırılması ve istenmeyen reflekslerin önlenmesi ile hekim için rahat bir çalışma ortamı sağlar.

Korkuya eğilimli çocukların belleklerinde derin izler bırakacak psikolojik travmaları engeller.

Kalp hastaları ve yüksek tansiyonlu hastalarda, lokal anestezi ortamının daha rahat tolere edilmesini sağlar.